Disclaimer

Autobedrijf Oude Booyink stelt de informatie op haar website met veel zorg samen, maar kan niet instaan voor de juistheid ervan. In geen geval is Autobedrijf Oude Booyink aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van Autobedrijf Oude Booyink zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Autobedrijf Oude Booyink worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

© Autobedrijf Oude Booyink september 2008